Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to wiodąca polska orkiestra oraz jedna 

z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Od ponad 80 lat tworzy główny nurt polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową, wydawniczą i edukacyjną. 

Z orkiestrą regularnie występują najwięksi muzycy świata, a spektakularna siedziba zespołu jest miejscem budzącym zachwyt wśród słuchaczy i artystów. Od kwietnia 2018 NOSPR należy do organizacji ECHO, skupiającej 22 najlepsze sale koncertowe Europy.

W NOSPR kultywujemy najlepsze tradycje świata muzycznego, a także tworzymy nowe formaty wydarzeń artystycznych i szukamy nowych sposobów interakcji z publicznością. Jesteśmy współorganizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, Festiwalu Prawykonań i Festiwalu Muzyka+Nauka oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Zmieniamy się i rozwijamy, w związku z tym poszukujemy do naszego zespołu pracownika na stanowisko:

 

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych NOSPR zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi)

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku NOSPR

3. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora sprawozdań oraz analiz z realizacji planu finansowego

4. Nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych oraz nad należytym ich przechowywaniem i zabezpieczaniem

5. Sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o finansach publicznych, w tym z wykorzystania dotacji przyznanych przez organizatorów (MKDiN, Miasto Katowice, Polskie Radio) oraz innych deklaracji podatkowych, statystycznych związanych z działalnością finansowo-księgową Instytucji

6. Nadzór nad wszelkimi sprawami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń wynikającymi z umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń i innych

7. Bieżące kontakty i uzgodnienia w zakresie podatków i sprawozdawczości finansowej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Skarbowym, ZUS, Głównym Urzędem Statystycznym; bieżąca współpraca z bankami i instytucjami finansującymi; udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień zewnętrznym organom kontrolnym w zakresie finansowo-księgowym

8. Nadzór i kontrola nad zawieranymi umowami pod względem finansowym

9. Nadzór i kontrola spraw związanych z windykacją należności Instytucji

10. Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności

11. Wsparcie Głównego Księgowego w zakresie:

a. sprawowania nadzoru i kontroli wewnętrznej nad całokształtem gospodarki finansowej NOSPR 

b. planowania bieżącego i rocznego wydatkowania środków na realizację zadań oraz kontrolowania ich realizacji i ponoszonych kosztów

c. opracowywania wewnętrznych procesów i procedur finansowych oraz zasad rozliczeń wewnątrz instytucji

d. delegowania zadań w ramach zespołu oraz nadzoru nad ich realizacją.

 

Ponadto kandydat powinien posiadać:

● Doskonałą organizację czasu pracy, umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników

● Rzetelność, skrupulatność, samodzielność i odpowiedzialność

● Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania i realizowania wielu zadań

● Umiejętność pracy w zespole, budowania relacji z zespołem oraz podmiotami zewnętrznymi

● Zdolności negocjacyjne i interpersonalne oraz komunikacyjne

● Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

● Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Doświadczenie w budowaniu podległego zespołu oraz zarządzaniu nim (rekrutacja, delegowanie zadań, ocena pracy i rozwój pracowników) będzie dodatkowym atutem

 

 

Oferujemy:

● Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w prestiżowej instytucji kultury,

● Pracę w dynamicznym, ambitnym oraz pełnym zaangażowania i pasji do sztuki zespole,

● Wsparcie w rozwoju i zdobywaniu nowych ciekawych doświadczeń,

● Dużą różnorodność zadań i realizowanych projektów,

● Udział w tworzeniu nowoczesnej instytucji kultury i realny wpływ na rynek muzyczny,

● Możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

● Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, m.in. karty Benefit Multisport.

 

Na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego aplikować można na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 31.01.2023r.

Prosimy o załączenie CV.

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Zastępca Głównego Księgowego

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.