Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c:

 

Nr sprawy: NOSPR/23/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji  koncertu  z udziałem Bobby McFerrina z zespołem w dniu 10.06.2016 r. w siedzibie NOSPR. 

CPV – 79952100-3. 

Zamówienia udzielono w dniu 18.12.2015 r. na rzecz KURLAND AGENCY 173 Brighton Avenue, Boston, MA USA 02134-2003.

 

 

 

Katowice, 2015-12-29

 

Komisja ds. przetargowa

 

Rejestr zmian

Brak zmian.