W skład majątku NOSPR na dzień 31 grudnia 2021 r. wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe o wartości brutto 16 161 295,48 zł,
  • wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 196 288,11 zł,
  • pozostałe składniki majątku o wartości brutto 3 277 121,79 zł.

Pełne sprawozdanie finansowe Instytucji za rok 2021 zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dn. 22 września 2022 r. (poz. 49180)