Celem Orkiestry jest:

1) kultywowanie tradycji poprzedników organizacyjnych Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia;

2) ukazywanie bogactwa muzyki polskiej oraz światowej spuścizny muzycznej;

3) krzewienie współczesnej twórczości muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej;

4) upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;

5) realizacja zadań dla Polskiego Radia, w tym:

a) dokonywanie nagrań muzycznych oraz wykonywanie koncertów antenowych w ramach corocznie ustalanej normy.

b) udział w nagraniach koprodukcyjnych, wydarzeniach i imprezach organizowanych przez Polskie Radio.

6) realizacja zadań dla Miasta Katowice w postaci 8 koncertów symfonicznych na terenie miasta Katowice;

7) organizowanie koncertów;

8) angażowanie wybitnych artystów polskich i zagranicznych;

9) dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu artystycznego;

10) dbałość o reprezentatywność programów muzycznych;

11) prowadzenie działalności promocyjnej.