W skład majątku NOSPR na dzień 31 grudnia 2022 r. wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe o wartości brutto 29 803 656,60 zł,
  • wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 240 053,83 zł,
  • pozostałe składniki majątku o wartości brutto 3 380 796,25 zł.

Pełne sprawozdanie finansowe Instytucji za rok 2022 zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dn. 31 maja 2023 r. (poz. 27341)