Pytania i odpowiedzi 

do przetargu nieograniczonego NOSPR/02/2016

„Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych dla NOSPR”

 

 

Pytanie nr 1:

Wykonawca pyta czy podana w SIWZ opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego lub zagranicznego ma być wyższa niż 1 zł z podatkiem VAT czy bez stawki podatku VAT? 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający traktuje wyznaczenie 1 zł, jako minimum opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu czyli netto.

Pytanie nr 2: 

Ponadto Wykonawca informuje, iż istnieje rozróżnienie w obowiązującej stawce podatku VAT w zakresie opłaty transakcyjna za wystawienie pojedynczego biletu lotniczego krajowego i zagranicznego? W nawiązaniu do powyższego Wykonawca pyta czy w załączonym do SIWZ formularzu ofertowym może wskazać dwie odrębne opłaty transakcyjne  odpowiednio za wystawienie biletu lotniczego krajowego  oraz  opłaty transakcyjnej  za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego? 

Odpowiedź nr 2:

Nie. Bowiem:

„22. OPIS SPOSOBU OBLICZENA CENY 

Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób i dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w formularzu oferty:

22.1.Kryterium „Cena” - Wykonawca poda wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego lub zagranicznego. Podana cena opłaty transakcyjnej brutto, będzie taka sama zarówno za wystawienie biletu lotniczego krajowego jak i zagranicznego oraz będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia – musi być wyższa niż 1 zł.”

 

Katowice, 2016-02-19

Komisja przetargowa NOSPR

 

Rejestr zmian

Brak zmian.