INFORMACJA o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji 3 koncertów, z udziałem zaproszonych solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR, w dniach 13, 20, 23 marca 2016 r., w ramach 20. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Nr sprawy NOSPR/03/2016, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 2254 tekst jednolity).

 

Katowice, 2016-02-25

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.