Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/06/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertu w dniu 10.04.2016 r. Filharmonii Narodowej wraz z solistką w siedzibie NOSPR (CPV:79.95.21.00-3).

Zamówienia udzielono w dniu 04.04.2016 r. na rzecz Fundacji Filharmonii Warszawskiej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa.

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Katowice, 2016-04-08

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.