INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu, z udziałem Charles Lloyd & Wild Man Orchestra  w siedzibie NOSPR, w ramach Festiwalu Katowice Kultura Natura Duchowość. Nr sprawy NOSPR/07/2016, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 2164 tekst jednolity).

 

Katowice, 2016-04-07

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.