Konkurs skierowany jest do młodych dyrygentów (poniżej 32 roku życia) z Polski i zagranicy. Pod opieką artystyczną Alexandra Liebreicha będą mieli wyjątkową szansę pracować ze światowej klasy orkiestrą, rozwijając swój warsztat i wzbogacając doświadczenie muzyczne.

 

NOSPR

 

NOSPR pełni rolę ambasadora kulturalnego reprezentującego kraj na międzynarodowej scenie artystycznej. Zespół współpracował z jednymi z największych kompozytorów drugiej połowy XX wieku – Witoldem Lutosławskim, Henrykiem Mikołajem Góreckim i Krzysztofem Pendereckim, prezentując pierwsze wykonania ich dzieł. Wielu wybitnych kompozytorów współpracowało z NOSPR, m.in. Leonard Bernstein, Kirill Kondrashin, Sir Neville Mariner i Antoni Wit. Prócz nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia orkiestra zrealizowała ponad 200 płyt CD dla wielu renomowanych wytwórni (m.in. Decca, EMI, Philips, Chandos, Naxos). Za dokonania fonograficzne zespół wyróżniony został licznymi nagrodami, m.in. Diapason d’Or i Grand Prix du Disque de la Nouvelle Académie du Disque, Cannes Classical Award, oraz Midem Classical Award.

 

Asystent Dyrektora Artystycznego

 

Konkurs ma na celu wyłonienie jednego dyrygenta, który zostanie zaproszony do współpracy na okres jednego sezonu artystycznego (2016/2017). NOSPR zapewnia możliwość samodzielnego przygotowania i poprowadzenia Orkiestry podczas co najmniej trzech projektów oraz comiesięczne wynagrodzenie. Ponadto dyrygent-asystent będzie uczestniczyć we wszystkich projektach artystycznych Orkiestry (m.in. koncerty, nagrania, programy edukacyjne). Wymagana jest więc od niego stała obecność, dyspozycyjność i zaangażowania w działalność Instytucji (przede wszystkim udział we wszystkich próbach, koncertach, sesjach nagraniowych, prowadzenie prób sekcyjnych i tutti, nagłe zastępstwa, praca z chórem i solistami). Angaż będzie przebiegał na podstawie umowy o pracę. Asystent będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie oraz poprowadzi 3 płatne koncerty.

 

Przebieg konkursu:

 

Do przesłuchań konkursowych zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 12 kandydatów, wyselekcjonowanych na podstawie CV i listu motywacyjnego. Konkurs będzie składać się z 3 etapów. Etap I odbędzie się przy akompaniamencie dwóch fortepianów, etap II i III z udziałem Orkiestry.

 

Lista obowiązujących utworów:

 

Klasycyzm:

-        W. A. Mozart – Symfonia Praska  KV 504, cz. I

-        L. van Beethoven – I Symfonia C-dur, cz. IV

-        L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur, cz. I

 

Romantyzm:

-        J. Brahms – I Symfonia c-moll, cz. 4

-        F. Mendelssohn – Uwertura do Snu nocy letniej

-        K. Szymanowski – Uwertura Koncertowa op. 12

 

XX wiek:

-        I. Strawiński – Taniec ofiarny ze Święta Wiosny

-        B. Bartok – Koncert na orkiestrę, cz. V

-        W. Lutosławski – Koncert na orkiestrę, cz. II

 

Etap I – 29.08

Kandydaci będą prezentować swoje umiejętności dyrygenckie przy akompaniamencie dwóch fortepianów. Pierwszy dyrygowany utwór zostanie wybrany przez kandydata, kolejne wskaże komisja, uwzględniając wszystkie trzy epoki. Czas trwania: 20-25 minut. Do etapu II przejdzie 6-8 kandydatów.

 

Etap 2 – 30.08

Każdy kandydat będzie musiał zaprezentować swoją umiejętność dyrygowania i pracy z Orkiestrą. Czas trwania: ok. 30 minut. Do etapu 3 zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 3 kandydatów.

 

 

Etap 3 – 31.08

Każdy kandydat otrzymuje ok. 45 minut na przygotowanie i zadyrygowanie dwoma utworami. Po zakończeniu etapu komisja ogłosi zwycięzcę.

 

 

-CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub pocztą tradycyjną na adres: NOSPR, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice do dnia 20.07.2016 Kandydaci mogą przesłać nagrania audio i video.

 

-Kandydaci zakwalifikowani do I etapu przesłuchań zostaną powiadomieni o tym drogą mailową do końca lipca.

 

-NOSPR nie oferuje zwrotu kosztów podróży ani zakwaterowania dot. I etapu konkursu. Uczestnicy którzy zakwalifikują się do drugiego etapu mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, przy czym NOSPR zastrzega sobie prawo do wyboru hotelu.

 

-Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i stanowiska dyrygent-asystent pod numerem telefonu 506 999 226

 

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu.