NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA POLSKIEGO RADIA

Z SIEDZIBĄ W  KATOWICACH

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

 

Z-CA GŁOSU SOLOWEGO – I  i III WALTORNIA

 

Przesłuchanie odbędzie się w dniu 6 WRZEŚNIA 2016 r. o godzinie 14.00

w siedzibie NOSPR w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1

 

do konkursu przystąpią wyłącznie osoby zaproszone

zgłoszenia do konkursu należy kierować do Działu Kadr, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres NOSPR do dnia 30 CZERWCA 2016 r.

aplikacja musi zawierać CV, w tym opis dotychczasowych dokonań artystycznych

należy podać jaki utwór dowolny zostanie wykonany

 

 

I ETAP:

- W.A. Mozart - II lub IV Koncert na róg cz. I i cz. II

- Utwór dowolny (czas trwania max 10 min.)

 

II ETAP:

Solówki orkiestrowe:

R. Strauss - Dyl Sowizdrzał (solo I i III waltorni)

L. van Beethoven - VII Symfonia (cz. I)

G. Rossini - Uwertura „Cyrulik Sewilski”

P. Czajkowski - V Symfonia (cz. II)

J. Brahms - III Symfonia (cz. III)

M. Musorgski - Obrazki z wystawy (Promenada)

D. Szostakowicz - I Koncert wiolonczelowy (cz. I i II)

G. Mahler - V Symfonia (cz. III – partia corno obligato)

A. Dvořák - IX Symfonia (cz. IV)     

 

 

 

 

Materiały nutowe zostaną przesłane mailem do osób zakwalifikowanych do przesłuchania.

 

 

 

 

 

Dział Kadr NOSPR

 

Plac Wojciecha Kilara 1,   40–202 Katowice

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

tel.: 32 7325330, 510923028