Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/07/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertu w dniu 22.05.2016 r. Charles Lloyd & Wild Man Dance Orchestra w siedzibie NOSPR (CPV:79.95.21.00-3).

Zamówienia udzielono w dniu 15.04.2016 r. na rzecz Performance Group, represented Dorothy Darr P.O. Box 5816 Santa Barbara California 93150 USA.

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Katowice, 2016-05-09

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.