INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę polegającą na wynajęciu pokoi hotelowych, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8.

Nr sprawy NOSPR/08/2016, kod CPV 55.10.00.00-1.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 2254 tekst jednolity).

 

Katowice, 2016-05-25                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

Rejestr zmian

Brak zmian.