PYTANIA – ODPOWIEDZI

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NOSPR/12/2016

USŁUGA KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA SIEDZIBY NOSPR

 

 

I zestaw.

1/ Zamawiający wymaga zatrudnienia 2 osób wskazanych przez niego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź:

a/ czy w/w osoby będą przejęte na podstawie zapisów 23’?

b/ Czy w/w osoby są osobami niepełnosprawnymi ? Jeżeli tak, to bardzo proszę o podanie stopnia niepełnosprawności w/w osób wraz z informacją do kiedy dane osoby mają ważne orzecznictwo lekarskie potwierdzające daną kwalifikacją grupy inwalidzkiej. Zaznaczę, iż brak odpowiedzi na powyższe pytanie wpływa znacząco na kalkulację usługi oraz faworyzuje aktualnego wykonawcę.

 

Odp. nr 1 a:

Osoby nie będą przejęte z art. 23’ Kodeksu Pracy.

 

Odp. nr 1 b:

Tak. Stopień „lekki”.

 

 II ZESTAW.

1/ W związku zapisem w  pkt. 3 „a” par. 4 Istotnych postanowień umowy , zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia minimalnego w przypadku wystąpienia zmiany wynikającej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Odp.: 1

Tak. Załącznik nr 4 ”Istotne postanowienia umowy” § 4 pkt. 3.

 

2/Zamawiający określił jedno z kryterium oceny ofert liczbę zadeklarowanych osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy w związku z powyższym Wykonawca deklarując w ofercie dana liczbę osób powinien uwzględnić również osoby które będą świadczyły usługi w przypadku np. zastępstw urlopowych, czy też ma być to stała liczba osób świadcząca usługi codziennie ( bez zastępstw urlopowych ) ?

 

Odp. 2:

Ocenie  podlega deklarowana ilość osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (na pełnym etacie). Organizację pracy Zamawiający pozostawia Wykonawcy.

 

3/ Zamawiający w SIWZ określił błędną datę składania ofert. Bardzo proszę o podanie właściwej daty składnia  ofert.

 

Odp. nr 3:

Termin składania ofert:

1 lipca 2016 r. godz. 10:30.

Zamawiający opublikował „zmianę SIWZ” 

                                                                                                                                                             

 

Komisja ds. przetargów NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.