Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR (znak sprawy: NOSPR/12/2016)

 

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły trzy oferty. Oferty spełniły stawiane warunki.

 

1.W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1:

 

IMPEL CLEANING Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 100,00 pkt., w tym: „cena” = 70 pkt., „ocena techniczna” = 15 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 15pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 526075,92 zł brutto.

 

2. W niniejszym postępowaniu wzięły również udział firmy:

 

1. Oferta nr 2 – MATBEX ul. Borki 16B, 44-200 Rybnik, otrzymała w wyniku oceny ofert razem 75,94 pkt., w tym: „cena” = 55,44 pkt., „ocena techniczna” = 5,50 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 15,00 pkt.

Wartość oferty wyniosła 664200,00 zł brutto.

 

2. Oferta nr 3 – Konsorcjum: ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16B, 41-500 Chorzów oraz JANTAR 2 Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk, NOVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 34, 41-500 Chorzów, otrzymała w wyniku oceny ofert razem 88,26 pkt., w tym: „cena” = 69,26 pkt., „ocena techniczna” = 4,00 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 15,00 pkt.

Wartość oferty wyniosła 531694,92 zł brutto.

 

Katowice, 2016-07-11

Komisji ds. przetargów NOSPR

Marzenna Przywarka

 

Rejestr zmian

Brak zmian.