Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony fizycznej ludzi imienia w siedzibie NOSPR (znak sprawy: NOSPR/11/2016)

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły cztery oferty. Oferty spełniły stawiane warunki.

 

1.W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1:

 

Konsorcjum: EKOTRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich, 00-712 Warszawa, ul. Melomanów 4, Alert Sp. z o.o. ul. Pawła Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 83,53 pkt., w tym: „cena” = 70 pkt., „Deklarowana dobowa ilość pracowników-etatów” = 10,53 pkt. „deklarowana ilość pracowników-etatów ogółem”= 3,00 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 580136,88 zł brutto.

 

2. W niniejszym postępowaniu wzięły również udział firmy:

 

1. Oferta nr 2 – Konsorcjum: TIME SECURITY Sp. z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, SKY ONE Sp. z o.o. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 67,69 pkt., w tym: „cena” = 37,69 pkt., „Deklarowana dobowa ilość pracowników-etatów” = 20,0 pkt. „deklarowana ilość pracowników-etatów ogółem”= 10,00 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 1077480,00 zł brutto.

 

2. Oferta nr 3 – Konsorcjum: Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o.41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115c. Agencja Ochrony MATPOL Sp. z o.o. 02-738 Warszawa ul. Dominikańska 33, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 74,14 pkt., w tym: „cena” = 62,52 pkt., „Deklarowana dobowa ilość pracowników-etatów” = 8,42 pkt. „deklarowana ilość pracowników-etatów ogółem”= 3,20 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 649548,24 zł brutto.

 

3. Oferta nr 4 – Konsorcjum: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, GWARANT Agencja Ochrony S.A. ul. J. Cygana 2, 45-131 Opole, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 71,31 pkt., w tym: „cena” = 56,73 pkt., „Deklarowana dobowa ilość pracowników-etatów” = 11,58 pkt. „deklarowana ilość pracowników-etatów ogółem”= 3,00 pkt.

Wartość zamówienia wynosi 715860,00 zł brutto.

 

 

Katowice, 2016-07-12

Komisja ds. przetargów NOSPR

             

 

Rejestr zmian

Brak zmian.