Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/09/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu, z udziałem Amsterdam Baroque Orchestra w siedzibie NOSPR, w dniu 7 października 2016 r.

Zamówienia udzielono w dniu 20.06.2016 r. na rzecz Artists Management Company s.r.l. unipersonale, Piazza R. Simoni, Verona, Italy.      

 

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2016-08-09

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.