Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/15/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów, z udziałem Orkiestry Muzyki Nowej w siedzibie NOSPR, w sezonie artystycznym 2016/2017.

Zamówienia udzielono w dniu 30.09.2016 r. na rzecz Stowarzyszenia Orkiestry Muzyki Nowej, 41-902 Bytom, ul. Matejki 18/2.

 

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2016-10-13