INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na dostawę instrumentu dętego – fagotu. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy.  Nr sprawy: NOSPR/20/2016, kod CPV 37.31.40.00-2.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a,b Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

Katowice, 2016-12-14

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

Rejestr zmian

Brak zmian.