INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem orkiestry symfonicznej i zaproszonych artystów.

Nr sprawy NOSPR/21/2016, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

Katowice, 2016-12-14

Komisja przetargowa NOSPR