Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a Pzp.

Nr sprawy: NOSPR/21/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów, z udziałem orkiestry symfonicznej wraz z zaproszonymi artystami w siedzibie NOSPR.

Zamówienia udzielono w dniu 21.12.2016 r. na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice.

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2016-12-27

 

Rejestr zmian

Brak zmian.