INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu, z udziałem Il Giardino Armonico w siedzibie NOSPR, w dniu 27 stycznia 2017 r.

Nr sprawy NOSPR/22/2016, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a)  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

 

Katowice, 2017-01-04                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR