INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – przygotowania i organizacji koncertów z udziałem Arturo Sandovala w dniu 18 lutegp 2017 r. oraz z udziałem Chick Corea w dniu 7 maja 2017 r. w siedzibie NOSPR 

Nr sprawy NOSPR/02/2017, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a) Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

Katowice, 2017-01-16

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR