Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a) Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/19/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu z udziałem Orkiestry Radia Bawarskiego w siedzibie NOSPR w dniu 8 lutego 2017 r.

Zamówienia udzielono w dniu 10.01.2017 r. na rzecz Bayerischer Rundfunk Rundfunkplatz 1, 80335 München, Germany.

 

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

Katowice, 2017-01-20