Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 a):

Nr sprawy: NOSPR/22/2016 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu z udziałem Il Giardino Armonico w siedzibie NOSPR, w dniu 27 stycznia 2017 r.

Zamówienia udzielono na rzecz DOLCESUONO S.L. Calle Horno de los Apostoles 4, 46001 Valencia.

Kod CPV 79.95.21.00-3.

(Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

 

Katowice, 2017-01-24

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR