Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a): 

Nr sprawy: NOSPR/01/2017 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów symfonicznych, z udziałem zaproszonych  solistów, artystów wykonawców w siedzibie NOSPR.

Zamówienia udzielono w dniu 20.01.2017 r. na rzecz Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, 31-147 Kraków, ul. Długa 19/4.

Zamieszczono ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) - w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 27.01.2017 r. nr 2017-012531 (17-036679-001).

 

Katowice, 2017-01-27

Komisja ds. przetargowych NOSPR