Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa) 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1pkt 1a: 

Nr sprawy: NOSPR/05/2017 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji cyklu koncertów z udziałem AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy w siedzibie NOSPR. CPV – 79.95.21.00-3.

Zamówienia udzielono w dniu 28.01.2017 r. na rzecz Stowarzyszenia Gorczycki.pl z siedzibą w Bytomiu ul. Srebrna 5, 41-902 Bytom, NIP 626 292 75 86.

 

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

Katowice, 2017-02-07