Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA INFORMATYK

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie sprzętu i oprogramowania;
 • wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów technicznych;
 • nadzorowanie, serwisowanie i dokonywanie przeglądów stacji roboczych, sieci;
 • zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz administrowanie serwerami;
 • współpraca z pracownikami realizującymi zadania w obszarze infrastruktury i systemów IT.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o profilu informatycznym lub pokrewnym;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość systemów operacyjnych i aplikacji firmy Microsoft;
 • administrowanie systemami MS Windows Server, administracja Active Directory;
 • znajomość zasad budowy i konfigurowania infrastruktury informatycznej;
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT, backupem danych, monitorowaniem systemów IT;
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP (konfiguracja urządzeń, diagnozowanie problemów);
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnego rozumienia dokumentacji technicznej.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność.


Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nab

 

Zgłoszenia należy kierować do Działu Kadr i Archiwum

Plac Wojciecha Kilara 1, 40 – 202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!