NARODOWA ORKIESTRA SYMFONICZNA  POLSKIEGO RADIA 

Z SIEDZIBĄ W  KATOWICACH

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO: 

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – II SKRZYPCE 

 

Konkurs odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 14.00, 

w siedzibie NOSPR w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1

 

 

• do konkursu przystąpią wyłącznie osoby zaproszone 

• zgłoszenia do konkursu należy kierować do Działu Kadr, pisemnie na adres NOSPR lub pocztą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2017 r.

• aplikacja musi zawierać CV, w tym opis dotychczasowych dokonań artystycznych

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA

I Etap:

1. Johann Sebastian Bach – 2 kontrastujące części z Sonat i Partit na skrzypce solo

2. Wolfgang Amadeus Mozart – I i II część koncertu z kadencjami (do wyboru koncerty: KV 207, 211, 216, 218, 219)

II Etap:

3. I część dowolnego koncertu skrzypcowego (L. van Beethovena lub kompozytorów pózniejszych)

4. Partie orkiestrowe, które zostaną przesłane zaproszonym kandydatom drogą mailową, po dniu 15 maja 2017 r.

 

 

Zaproszeni kandydaci proszeni są o zgłoszenie czy będą korzystać z akompaniamentu NOSPR.

 

 

Zgłoszenia należy kierować do Działu Kadr NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1, 40 – 202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.