Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 

przyjmie do pracy w nowej siedzibie na stanowisko:

ASYSTENT/ASYSTENTKA DYREKCJI NOSPR
(pełny wymiar czasu pracy)

 

 

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe 

- wykształcenie muzyczne (minimum podstawowe)

- biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość innego języka obcego będzie dużym atutem

- umiejętność koordynowania projektów, działań

- umiejętność planowania

- umiejętność pracy pod presją czasu i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów

- samodzielność 

- lojalność

- wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne

- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

- wiedza w zakresie prac kancelaryjnych

- umiejętność pracy w zespole

- gotowość pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych (warunek konieczny)

- gotowość do wyjazdów służbowych

- atutem będzie doświadczenie pracy w instytucjach kultury 

- pożądane posiadanie prawa jazdy kat. B

Obowiązki:

- organizowanie pracy dyrektorów i optymalizacja czasowa

- prowadzenie kalendarza spotkań dyrektorów

- organizowanie i koordynacja spotkań 

-wyszukiwanie i kompletowanie informacji z mediów i ich przekazywanie

- zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy dyrektorami a innymi komórkami organizacyjnymi

- prowadzenie korespondencji dyrektorów ( spotkania, podziękowania, zaproszenia, życzenia, korespondencja grzecznościowa i inne)

- odbieranie i przekazywanie wiadomości (mailowych, telefonicznych itp.)

- przygotowywanie dokumentów, opracowań, analiz, relacji, harmonogramów itp.

- tłumaczenie korespondencji i rozmów podczas spotkań (w razie potrzeby)

- przygotowywanie wyjazdów służbowych dyrektorów (rezerwacja hoteli, biletów lotniczych itp.)

- ścisła współpraca z kancelarią (możliwe zastępstwa)

 

Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny

- CV (życiorys)

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy

- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

Termin zgłoszeń do dnia 31 marca 2017 r.

 

Zgłoszenia  i pytania należy kierować do Działu Kadr NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1,   40–202 Katowice

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.