INFORMACJA 

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu z udziałem Philippe Jaroussky wraz z Ensemble Artaserse w NOSPR.

Nr sprawy NOSPR/09/2017, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

 

 

 

Katowice, 2017-03-15

 

Komisja ds. zamówień 

publicznych NOSPR