Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na obsłudze biletersko-szatniarskiej w NOSPR
(znak sprawy: NOSPR/10/2017 ).

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta. Oferta spełniła stawiane warunki.

W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1:

HUMAN SERVICE Paweł Solski, Pl. Wolności 9/4A, 40-078 Katowice.

 

Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „Cena - brutto” = 70 pkt., „znajomość języka obcego” = 10 pkt., „znajomość obsługi kasy fiskalnej” = 10 pkt., „znajomość obsługi skanerów kodów kreskowych” = 10 pkt. 

 

Wartość zamówienia wyniosła 369 000,00 zł brutto.

 

Katowice, 2017-03-27

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.