Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na dostawę instrumentów dętych – waltorni. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy.  Nr sprawy: NOSPR/11/2017, kod CPV 37314000-2.

 

 

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a, Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

 

Katowice, 2017-04-28                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

 

 

Rejestr zmian

Brak zmian.