Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 13.06.2017 r. godz. 11.00 w NOSPR

Informujemy, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę skrzyń transportowych dla NOSPR (znak sprawy:  NOSPR/12/2017), wynosi 263145 ,-PLN brutto.

- Na otwarcie ofert przybył przedstawiciel firmy: Kolberg Percussion GmbH, Stuttgarter Str. 157, 73066 Uhingen/Germany

- Zostały złożone  3 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena dostawy brutto

 

deklarowany czas udzielonej gwarancji w miesiącach

 

Próbka – skrzynia na wiolonczelę

 

 

termin wykonania zamówienia

 

1

 

Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych Piotr Śmietana, ul. Zacisze 2/340-025 Katowice

 

 

 

359143,27 PLN

 

 

60

 

dostarczono w terminie

 

 

01.10.2017 r.

 

2

Konsorcjum:

M. Ostrowski sp. j. al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław

Wojciech Barczak BARCZAK CASES, Słupia pod Bralinem nr 62, 62-642 Perzów

 

 

 

221252,40 PLN

 

 

 

42

 

 

dostarczono w terminie

 

 

wezwanie

do uzupełnienia

 

3

 

 

Kolberg Percussion GmbH Stuttgarter str. 157 73066 Uhingen Germany

 

 

83515,77 EUR

wartość po przeliczeniu: 352186,00 PLN

wg śr. kurs NBP z dnia 28.04.2017 r. tj. ogłoszenia postepowania = 4,2170 PLN

 

 

 

 

120

 

 

 

 

dostarczono w terminie

 

 

01.10.2017 r.

 

W imieniu Komisji przetargowej NOSPR

Marzenna Przywarka

 

Rejestr zmian

Brak zmian.