Ogłoszenie nr 500002966-N-2017 z dnia 10-07-2017 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547548-N-2017
Data: 10/07/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie art. 24 ust. 1 i 5 2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 3. Informacja wykonawcy dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
W ogłoszeniu powinno być: pole puste

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1. Oświadczenie art. 22 ust. 1
W ogłoszeniu powinno być: pole puste

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykaz głównych usług w okresie ostatnich 3 lat
W ogłoszeniu powinno być: pole puste

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: Wykaz ilościowy osób/etatów do zatrudnienia
W ogłoszeniu powinno być: pole puste

Rejestr zmian

Brak zmian.