Ogłoszenie nr 500003436-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 548187-N-2017
Data: 10/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 70 ocena techniczna 15 deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach 15
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie cena 60 ocena techniczna 20 deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach 20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-19, godz. 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-21 godz. 11:30

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (Sprzątanie 2017 SIWZ zmiana 1.doc)Sprzątanie 2017 SIWZ zmiana 1.doc2017-07-13 10:531147 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.