Ogłoszenie nr 500003586-N-2017 z dnia 13-07-2017 r.

 

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 547548-N-2017
Data: 10/07/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria / Znaczenie cena: 70 deklarowana dobowa ilość pracowników/etatów: 20 deklarowana ilość pracowników/etatów ogółem: 10
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria / Znaczenie cena: 60 Deklarowana, dobowa(tzn. w ciągu 24 godzin)ilość pracowników, liczona w pełnych etatach, stanowiąca standardową obsadę w dniu roboczym na wszystkich posterunkach razem: 20 Deklarowana ilość pracowników ogółem, liczona w pełnych etatach, stanowiąca całą obsadę usługi ochrony NOSPR: 20

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-19 godz. 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-21 godz. 09:30

 

 

Attachments:

FileDescriptionFile size
Download this file (OCHRONA 2017 - SIWZ zmiana 1.doc)OCHRONA 2017 - SIWZ zmiana 1.doc2017-07-13 16:26:001040 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.