Katowice, 2017-07-21

Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 21.07.2017 r. godz. 12.00 w NOSPR

 

Informujemy, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR (znak sprawy: NOSPR/16/2017), wynosi 676 500,00 -PLN brutto.

 

- Na otwarcie ofert przybył przedstawiciel firmy: AMLUX Sp. z o.o. 02-094 Warszaw, ul Grójecka 77, IMPEL CLEANING Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

 

- Zostały złożone  3 oferty.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena usługi brutto

Deklarowany ilość urządzeń mechanicznych

Deklarowana ilość pracowników, liczona w pełnych etatach

 

1

AMLUX Sp. z o.o.

02-094 Warszaw, ul Grójecka 77.

981 540,00 PLN

8

15

 

2

IMPEL CLEANING Sp. z o.o.,

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

 

560 142,00 PLN

 

30

15

 

3

Konsorcjum: CLAR SYSTEM S.A. – lider Konsorcjum, –

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B.

Clar Serwis Sp. z o. o.

- członek Konsorcjum, -

60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

Solcom- Bayard Sp. z o.o. – członek Konsorcjum, - 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B

 

761 187,96 PLN

 

 

 

8

 

 

15

 

                                                                                                                                                      Komisja przetargowej NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.