Katowice, 2017-07-24

Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 21.07.2017 r. godz. 10.00 w NOSPR

 

Informujemy, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na usługę  Fizycznej Ochrony Ludzi i Mienia w siedzibie NOSPR (znak sprawy: NOSPR/15/2017), wynosi 738 000,00 -PLN brutto.

 

- Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele firm: Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „ALAN”, Agencja Asekuracji I Ochrony CERTUM Sp. z o.o., IMPEL, TIME SECURITY Sp. z o.o., EKOTRADE  Sp. z o.o., Agencja Ochrony Kowalczyk  Sp. z o.o., Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o.

 

- Zostało złożonych  9 ofert.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena usługi brutto

Deklarowany dobowa ilość pracowników stanowiąca obsadę w ciągu 24 godzin w dniu roboczym na wszystkich posterunkach

Deklarowana ilość pracowników - ogółem

 

1

Agencja Asekuracji i Ochrony CERTUM Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul Chorzowska 44b.

1 076 402,52 PLN

10

20

 

2

Konsorcjum:

Agencja Ochrony Kowalczyk  Sp. z o.o.

 – lider Konsorcjum -

00-020 Warszawa, ul. Chmielna 34

Agencja Ochrony MK Sp. zo.o. – Konsorcjant –

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 64 lok.128

 

922 647,10 PLN

 

20

25

 

3

Konsorcjum:

TIME SECURITY Sp. z o.o.

40-847 Katowice, ul. Pukowca 15.

SKY ONE Sp. z o. o.

40-847 Katowice, ul. Pukowca 15

 

826 737,12 PLN

 

 

 

7

 

 

16

4.

IMPEL CLEANING Sp. z o.o.,

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

IMPEL SECURITY PARTNER Sp. K.

53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118.

745 084,80 PLN

12 + 1 Koordynator

18 + 1 Koordynator

5.

Konsorcjum:

EKOTRADE  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich

 – lider Konsorcjum -

41-100 Siemianowice Śląskie,

ul. Pawła Śmiłowskiego 2

ALERT Sp. z o.o.

–Partner Konsorcjum –

41-100 Siemianowice Śląskie,

ul. Pawła Śmiłowskiego 2

695 934,00 PLN

11

15

6.

Konsorcjum:

Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o.o.

 – lider Konsorcjum -

41-500 Chorzów,

ul. Katowicka 115 c

Agencja Ochrony Mienia MATPOL Sp. z o.o.

–Partner Konsorcjum –

02-738 Warszawa,

ul. Dominikańska 33

970 470,00 PLN

12

16

7.

Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „ALAN”

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35

739 605,74 PLN

8

16

8.

Konsorcjum:

ERA Sp. z o.o.

 – lider Konsorcjum -

41-500 Chorzów,

ul. Katowicka 16 B

NOVIA Sp. z o.o.

–Partner Konsorcjum –

41-500 Chorzów,

ul. Paderewskiego 34

985 511,62 PLN

12

17

9.

Konsorcjum:

SELEN Sp. z o.o.

 – lider Konsorcjum -

05- 825 Grodzisk Mazowiecki,

ul. Batorego 23 lok. 5

Tomasz Ligman.

–Partner Konsorcjum –

96-100 Skierniewice,

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 165 A

738 000,00 PLN

5

25

 

                                                                                                                                              W imieniu Komisji przetargowej NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.