Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego sprzątania siedziby NOSPR (znak sprawy: NOSPR/16/2017)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły trzy oferty. Wszystkie oferty spełniły warunki.

1. W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 2 IMPEL CLEANING Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 100,00 pkt., w tym: „cena” = 60 pkt., „ocena techniczna” = 20 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 20pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 560 142,00 zł brutto.

 

2. W niniejszym postępowaniu wzięły również udział firmy:

Oferta nr 1 – AMLUX Sp. z o.o. 02-094 Warszaw, ul Grójecka 77.

która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 59,57 pkt., w tym: „cena” = 34,24 pkt., „ocena techniczna” = 5,33 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 20pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 981 540,00 zł brutto.

 

Oferta nr 3 – Konsorcjum: CLAR SYSTEM S.A. – lider konsorcjum - 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B, Clar Serwis Sp. z o. o.  – członek  konsorcjum - 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B, Solcom - Bayard Sp. z o.o. – członek konsorcjum - 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20B, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 69,48 pkt., w tym: „cena” = 44,15 pkt., „ocena techniczna” = 5,33 pkt. „deklarowana ilość pracowników liczona w pełnych etatach”= 20,00 pkt.

Wartość oferty wyniosła 761 187,96 zł brutto

 

Katowice, 2017-07-31                                                           Komisji ds. przetargów NOSPR

Rejestr zmian

Brak zmian.