INFORMACJA o prowadzonym zamówieniu publicznym

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – polegającą na przygotowaniu i realizacji cyklu koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego oraz zaproszonych artystów wykonawców.

 

Nr sprawy NOSPR/19/2017, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a), Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 2164 tekst jednolity z późn.zm.).

Katowice, 2017-09-07                                             

Komisja przetargowa NOSPR