INFORMACJA o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem orkiestry symfonicznej i zaproszonych artystów.

 Nr sprawy NOSPR/21/2017, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 2164 tekst jednolity z późn.zm.).

Katowice, 2017-09-07