Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a) Pzp

Nr sprawy: NOSPR/19/2017 - Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów, z udziałem Kwartetu Śląskiego wraz z zaproszonymi artystami w siedzibie NOSPR, w sezonie artystycznym 2017/2018.

Zamówienia udzielono w dniu 13.09.2017 r. na rzecz SILART Szymon Krzeszowiec ul. Gromadzka 32L, 40-771 Katowice.           

 

Komisja przetargowa NOSPR

Katowice, 2017-09-25