Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w   postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę drukowania i dostawy druków dla NOSPR 

(znak sprawy: NOSPR/20/2017).

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, zaproszono do udziału w postępowaniu pięciu Wykonawców. Dwóch Wykonawców złożyło oferty. Wszystkie oferty spełniły wymagane warunki.

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1M-Studio s.c. ul. Paderewskiego 44, 41-810 Zabrze, która przedłożyła ofertę z najniższą ceną. Wartość oferty wynosi 606 893,25 zł brutto.

Oferta w wyniku oceny otrzymała  100 pkt.

 

2. W niniejszym postępowaniu wzięła również udział firma:

Centrum Usług Drukarskich HENRYK MILER oferta nr 2 – ul. Ks. Szymały 11, 41-709 Ruda Śląska – przedłożyła ofertę, której wartość oferty wyniosła 628 584,81 zł brutto.

Oferta w wyniku oceny otrzymała  96,55 pkt.

 

Katowice, 2017-09-26

Rejestr zmian

Brak zmian.