INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – przygotowania i organizacji koncertu z udziałem Trombon Shorty wraz zespołem Orleans Avenue w dniu 7 listopada 2017 r. w siedzibie NOSPR.

Nr sprawy: NOSPR/24/2017, CPV: 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a) Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

 

Katowice, 2017-09-29