ZMIANA DO SIWZ

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę projektorów wraz z osprzętem  dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/18/2017

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na zmianie zapisu:

 

1.  Załącznik nr 5 „Opis przedmiotu zamówienia” uzupełnia się zapis w pkt. nr 3, który przyjmuje brzmienie:

„3. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, gotowy do pełnego użytkowania.

Miejsce instalacji opisanego w SIWZ projektora, będące jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie sal koncertowych w Europie, oraz sposób jego użycia wymusza na zamawiającym zastosowanie sprzętu o najwyższej możliwej jakości obrazu, dlatego natywna rozdzielczość projektora nie może być mniejsza niż 4K.

 

Ze względu na różnorodny repertuar oraz zróżnicowanie ilości świateł scenicznych wraz z rozbudowana scenografią wymusza zastosowanie projektora określonej jasności oraz dającego możliwość jej zwiększenia w przyszłości, w miarę uzasadnionych potrzeb Zamawiającego oraz wymogu nowoczesnej scenografii scenicznej.”

 

2.Załącznik nr 5 w pkt. nr 4, parametr o nazwie „Źródło światła lampowe…” otrzymuje brzmienie:

„Źródło światła – lampowe z możliwością powiększenia jasności świecenia projektora”

 

Akapit  pt. „Podstawowe wejścia” otrzymuje brzmienie:

„Podstawowe wejścia:

 

  • 2 x 12G-SDI
  • 1 x HDMI 2.0
  • 1 x DisplayPort 1.2
  • 1 x Fiber (QSFP+) lub równoważne rozwiązanie pozwalające by sygnał był dostarczony bezpośrednio z nadajnika do projektora bez potrzeby skalowania lub konwertowania”

 

3. Załącznik nr 12 – Tabelka pt. Projektory

pkt. 8: - poz. pt. Fiber (QSFP+) otrzymuje brzmienie: „Fiber (QSFP+) lub równoważne rozwiązanie” poz. „High Bandwidth Input Card (HBMIC)”zostaje usunięta

pkt. 5:  pt. „ Źródło światła” otrzymuje brzmienie: „Źródło światła /możliwość powiększenia jasności świecenia projektora”

Rejestr zmian

Brak zmian.