Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów i edukacji kulturalnej, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji autorskiego projektu cyklu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, z udziałem wybranych muzyków Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej w charakterze solistów, kameralistów i prelegentów.

 

Nr sprawy NOSPR/01/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 

Katowice, 2015-01-23                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym.
[ Zmodyfikowano: 2015-01-23 13:03:52 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów i edukacji kulturalnej, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji autorskiego projektu cyklu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, z udziałem wybranych muzyków Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej w charakterze solistów, kameralistów i prelegentów.

 

Nr sprawy NOSPR/01/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-01-23                                             

 

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

Werjsja: 2  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym.
[ Zmodyfikowano: 2015-01-23 13:04:44 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów i edukacji kulturalnej, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji autorskiego projektu cyklu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, z udziałem wybranych muzyków Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej w charakterze solistów, kameralistów i prelegentów.

 

Nr sprawy NOSPR/01/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 

Katowice, 2015-01-23                                             

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR