W dniu 13 stycznia 2015 r. odbyło się przesłuchanie na stanowisko kontrabasisty w NOSPR. 
W wyniku przesłuchania,  Komisja  wyłoniła i postanowiła zatrudnić od 1 lutego 2015 r., po ½ etatu, na czas próbny, dwóch kandydatów: 

1. Rafał Kierpiec

2. Piotr Zimnik