Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu w ramach 17 edycji festiwalu LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa z udziałem NOSPR.

Nr sprawy NOSPR/02/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-01-26                                             

Komisja ds. zamówień

publicznych NOSPR

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym / LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa
[ Zmodyfikowano: 2015-02-03 14:00:47 przez Sebastian Gronet]

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu w ramach 17 edycji festiwalu LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa z udziałem NOSPR.

Nr sprawy NOSPR/02/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Katowice, 2015-01-26                                             

Komisja ds. zamówień

publicznych NOSPR