Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa) 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/01/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji autorskiego projektu cyklu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych z udziałem wybranych muzyków Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej w charakterze solistów, kameralistów i prelegentów. CPV – 79952100-3. Zamówienia udzielono w dniu 27.01.2015 r. na rzecz Fundacji Kultury Muzycznej do-mi, z siedzibą w Bytomiu, ul. Chorzowska 31/23, 41-902 Bytom.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)/NOSPR/01/2015
[ Zmodyfikowano: 2015-02-12 11:50:09 przez Sebastian Gronet]

Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa) 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/01/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji autorskiego projektu cyklu wydarzeń artystycznych i edukacyjnych z udziałem wybranych muzyków Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej w charakterze solistów, kameralistów i prelegentów. CPV – 79952100-3. Zamówienia udzielono w dniu 27.01.2015 r. na rzecz Fundacji Kultury Muzycznej do-mi, z siedzibą w Bytomiu, ul. Chorzowska 31/23, 41-902 Bytom.